Företaget

Företaget och vår verksamhet

Bröderna Jakobssons Smide AB startades 1947 i Kolsva, Köpings kommun. Företaget har alltid varit inriktat på att utföra högkvalitativa svetsarbeten med en hög servicenivå. Under första halvan av 1980-talet började Jakobssons att tillverka dammluckor och den verksamheten har under åren vuxit till att bli företagets huvudsakliga sysselsättning.

Under de mer än 25 år som vi har levererat dammluckor har kraven höjts och konstruktionerna utvecklats. Idag är det vanligast med luckor i rostfritt istället för vanligt stål, värmesystem inbyggda i luckorna, hydrauliska öppnings- och stängningsanordningar och avancerade reglersystem för automatisk nivåreglering.
När Ni väljer leverantör av dammluckor är det viktigt att ni väljer en leverantör som har rätt erfarenhet av att tillverka dammluckor, vana av att arbeta på kraftstationer och kapacitet att ta ett helhetsansvar för en komplett, nyckelfärdig lösning. 
​​​​​​​
Det är därför våra kunder väljer att återkomma till Jakobssons Smide gång efter gång!