Våra Produkter

Jakobssons tar normalt ett helhetsansvar som inkluderar konstruktion, tillverkning och montering av den utrustning vi levererar. Vi strävar efter att göra ombyggnadsprojekten så enkla som möjligt för kunden genom att koordinera underleverantörers arbeten och leda hela projektet till komplett leverans. Leveransen ska vara en nyckelfärdig, problemfri, driftsatt lösning för kunden.
​​​​​​​

Dammluckor

Jakobssons har levererat dammluckor till vattenkraftverk i över 25 år. Vi tillverkar både intagsluckor och utskovsluckor. Merparten av luckorna tillverkas idag i rostfritt, men även vanligt stål förekommer. Luckorna kan förses med värmesystem för att minska isbildning och förbättra driften under vintern. Luckorna förses med olika öppningsanordningar efter kundens önskemål; oljehydraulik, vattenhydraulik, kuggstänger eller spettöppning.

Intagsgrindar

Våra intagsgrindar tillverkas även de i rostfritt eller vanligt stål. Grindar konstrueras efter kundens behov och kan fås i ett antal olika utföranden.
​​​​​​​

Grindrensare

För att hålla rent framför intagen till vattenkraftverken krävs undanrensning av kvistar, växtavfall och annat skräp som vattnet för med sig. Jakobssons grindrensare kan fås i olika storlekar och varianter för att säkerställa en effektiv regelbunden rensning. Kombinerat med transportsystem förenklas hanteringen av avfallet än mer.

Service och underhåll

Den utrustning som ingår i ett vattenkraftverk kräver kontinuerlig tillsyn, service och underhåll för att fungera effektivt och problemfritt. Jakobssons erbjuder sina kunder serviceprogram för att säkra att kontinuerlig service sker med regelbunden tillsyn av utrustningen. 
​​​​​​​

Övrig utrustning till vattenkraftverk

Självklart utför vi även de övriga arbeten i stål som kan tänkas behövas vid en kraftverksanläggning. Det omfattar allt från räcken, gångbroar, avsatser, mm. Vi levererar även styr- och reglerutrustning, system för driftövervakning och byggnader för kontrollrum och manöverpaneler. Allt för att ert kraftverk ska fungera så bra som möjligt och ge bästa möjliga driftekonomi.
  • start1
  • start2
  • start3
  • start4
  • start5
  • kroppstad1